Vuoden kohokohtia

Organisaation kehittyminen

Fennovoima on kehittänyt voimakkaasti organisaatiotaan ja turvallisuuskulttuuriaan. Yhtiö on vuoden 2016 aikana palkannut 84 uutta asiantuntijaa seitsemässä rekrytointiaallossa. Yhtiön henkilömäärä oli vuoden lopussa 270 työntekijää.

Rakentaminen

Laitospaikalla Pyhäjoella jatkettiin valmistelevia töitä. Vuoden aika työmaalla työskenteli keskimäärin 150 henkilöä päivässä. Työmaan kaksi ensimmäistä yleistä luottamushenkilöä aloittivat tehtävässään tammikuussa.

Koulutusrakennus, joka on projektin ensimmäinen pysyvä rakennus, valmistui syyskuun lopussa. Kaksi betoniasemaa valmistui kesäkuussa ja elokuussa. Lajiteltujen jätteiden käsittelyaseman rakentaminen alkoi. Käyttöönotto tapahtuu kevään 2017 aikana. Tavoitteenamme on, että 85 % työmaan rakennusjätteestä hyödynnetään joko materiaalina tai energiana.


Tekninen kehitys

Hanhikivi 1 -laitosyksikön suojausautomaation suunnittelijaksi vahvistui keväällä Rolls-Royce Civil Nuclear SAS.

Fennovoima solmi kesäkuussa palvelusopimuksen Posivan tytäryhtiön Posiva Solutions Oy:n kanssa. Sopimuksen myötä Posivan osaamista pystytään hyödyntämään Fennovoiman loppusijoitushankkeessa.

Laitostoimittaja RAOS Project Oy ja GE Steam Power Systems tekivät elokuussa sopimuksen turbiini-generaattoriyksikön toimituksesta. Sopimus kattaa turbiini-generaattorin suunnittelun ja toimituksen sekä asiantuntijatuen asennus- ja käyttöönottotöihin.

Fennovoima toimitti rakentamislupahakemukseensa liittyvää suunnitteluaineistoa Säteilyturvakeskuksen arvioitavaksi. Toimitetussa aineistossa kuvattiin muun muassa laitoksen turvallisuussuunnittelun perusperiaatteet sekä suunnittelussa käytettyjä menettelyjä.

Ympäristövaikutusten hallinta

Kesäkuussa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi ympäristöluvan Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitokselle ja sen varaenergiantuotannolle. Lisäksi Fennovoimalle myönnettiin muita vesi- ja ympäristölupia rakentamistöitä varten.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely koskien voimajohtoja, joilla Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitos liitetään kantaverkkoon, suoritettiin yhdessä kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n kanssa. Arviointiselostus toimitettiin toukokuussa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, joka antoi lausuntonsa lokakuussa 2016. YVA-prosessin yhteydessä myös Natura 2000 -arviointi saatettiin päätökseen.

Kesäkuussa Fennovoima toimitti työ- ja elinkeinoministeriölle käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman täyttäen näin vuoden 2010 periaatepäätöksessä asetetun velvoitteen. Loppusijoituslaitoksen vaihtoehtoiset sijaintikunnat ovat Eurajoki ja Pyhäjoki.


Hankkeen kannatus

Hankkeen kannatus on pysynyt vakaana Pyhäjoella. Joulukuussa 2016 valmistuneiden mielipidemittausten mukaan 67,4 prosenttia (68,1 % vuonna 2015) pyhäjokisista kannattaa Hanhikivi 1 -hanketta. Yhteenlaskettuna Pyhäjoen ja sen naapurikuntien Kalajoen, Merijärven, Oulaisten ja Raahen asukkaista 62 prosenttia (65,7 % vuonna 2015) suhtautuu hankkeeseen myönteisesti.