Tavoitteena hiilineutraali tulevaisuus

Fennovoima on perustettu tuottamaan hiilidioksidipäästötöntä ja vakaahintaista energiaa osakkailleen.

Kohtuuhintainen ja puhdas energiantuotanto on olennaista kestävälle taloudelliselle kasvulle ja ihmisten hyvinvoinnille, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteet linjaavat. Energiantuotannon ja kulutuksen tulee olla kestävällä pohjalla, jotta ilmastonmuutoksen vaikutuksia voidaan hillitä.

Suomen kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030 linjaa Suomen energiantuotannon tavoitteet tuleville vuosille. Strategian selkeä tavoite on yhteiskunnan muuttaminen hiilineutraaliksi. Fennovoima auttaa osaltaan tavoitteen saavuttamisessa rakentamalla Suomeen maan kuudennen ydinvoimalaitoksen ja myöhemmin operoimalla sitä. Hanhikivi 1 -hanke edesauttaa suoraan energiantuotannon kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä.

Valmistuttuaan Hanhikivi 1-ydinvoimalaitos korvaa energiamarkkinoilta poistuvaa energiantuotantokapasiteettia ja parantaa siten sähkön toimitusvarmuutta. Lisäksi hankkeella on myönteisiä vaikutuksia Suomen kansantalouteen ja työllisyystilanteeseen.

Meillä on vielä vuosien työ edessämme ennen Hanhikivi 1:n käyttöönottoa, mutta nyt tekemämme päätökset viitoittavat tietämme pitkälle tulevaisuuteen. Tästä syystä vastuullisuus on sisäänrakennettuna toimintaamme ja sen toteutumista seurataan tarkasti – niin nyt kuin läpi koko Hanhikivi 1 -hankkeen.

2016 – organisaation kasvun ja kehityksen vuosi

Menneenä vuonna Fennovoiman organisaatio kasvoi ja kehittyi merkittävästi. Palkkasimme vuoden aikana 84 uutta työntekijää ja valmistauduimme rakentamisvaiheeseen jatkamalla toimintatapojamme ja menettelyidemme kehittämistä. Toimitimme myös rakentamislupahakemukseen liittyvää ydinvoimalaitoksen suunnittelumateriaalia Säteilyturvakeskukselle arvioitavaksi. Lisäksi toimitimme työ- ja elinkeinoministeriölle käytetyn polttoaineen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arviointiohjelman vuoden 2010 periaatepäätöksen ehtojen mukaisesti.

Vuoden kuluessa rakentamistyöt etenivät laitosalueella, ja ensimmäiset rakennukset valmistuivat. Rakennustyömaalla työskenteli päivittäin keskimäärin 150 henkilöä, joista suurin osa oli suomalaisia. Ajan myötä rakennustyömaa kasvaa ja kansainvälistyy. Valmistaudumme tulevaan ja kehitämme työmaan yhteisiä pelisääntöjä ja käytäntöjä, jotta työt etenisivät toimivasti ja turvallisesti sekä lain kirjaa ja Fennovoiman eettisiä toimintaperiaatteita noudattaen.

Yksi viime vuoden kehityskohteistamme oli uusi Compliance and Ethics -ohjelma, jonka lanseerasimme tammikuussa 2017. Kuluvana vuonna kehitämme sekä sisäisiä että alihankintaketjuun kohdistuvia prosessejamme siten, että ne mahdollistavat ohjelman periaatteiden valvonnan niin Fennovoiman omassa organisaatiossa kuin Hanhikivi 1-hankkeessa.

Katse kohti tulevaa

Yhteistyö laitostoimittaja RAOS Projectin kanssa kehittyy jatkuvasti. Vuonna 2017 yhteinen päätavoitteemme on ydinvoimalaitoksen suunnitteludokumentaation toimittaminen Säteilyturvakeskukselle aikataulun mukaisesti, jotta rakentamislupa voitaisiin myöntää meille vuonna 2018. Samaan aikaan Fennovoiman oman organisaation kehittäminen jatkuu.

Compliance and Ethics -kehityksen osana Fennovoima allekirjoitti YK:n Global Compact -aloitteen vuoden 2017 alussa. Allekirjoittamalla aloitteen sitoudumme noudattamaan kymmentä ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristönsuojelua ja korruption vastaista toimintaa koskevaa periaatetta. Aloitteeseen sitoutuminen oli mielestäni luonnollinen, mutta silti merkittävä askel kestävän kehityksen tavoitteidemme saavuttamisessa.

Toni Hemminki
Fennovoiman toimitusjohtaja