Organisaation rakenne ja kehittyminen

Fennovoiman organisaation rakenne, vastuut ja toiminta on rakennettu vastaamaan YVL-ohjeita sekä muita yritystä sitovia lakeja ja asetuksia. 

Fennovoiman toiminnot on jaettu osastoihin, joista jokaista johtaa yksi johtoryhmän jäsen. Hän puolestaan raportoi tehtävässään toimitusjohtajalle. Hallitus valvoo, että toimitusjohtaja hoitaa velvollisuutensa sääntöjen ja säädösten mukaisesti ja toimii yhtiön parhaaksi.

Vuonna 2016 projektin kehitysyksikkö (Project Development) erotettiin projektiosastosta omaksi yksikökseen, joka keskittyy strategian kehittämiseen, ohjelmasuunnitteluun, vuosisuunnitteluun, organisaation suunnitteluun ja yhtiötason raportointiin sekä riskienhallintaan. Yksikkö raportoi suoraan toimitusjohtajalle. Fennovoiman organisaatiorakenne on esitelty alla olevassa englanninkielisessä kuvassa.

Tällä hetkellä

Fennovoiman toiminnan keskeisiä painopisteitä ovat ydinvoimalaitoksen suunnittelun valvonta, laadun- ja projektinhallinta sekä tarvittavien lupien hakeminen. Fennovoiman organisaation suurin osasto nyt luvitusvaiheessa on projektiosasto, jonka työtä tukevat tiiviisti erityisesti ydinturvallisuus- ja laatuosastot. Projektijohdon tukena toimii Fennovoiman hallituksen nimeämä komitea, joka valvoo projektin edistymistä, tunnistaa kehityskohteita ja valvoo projektin tavoitteiden saavuttamista.

Rakentamisvaiheessa Fennovoiman organisaation rakenteen on suunniteltu pysyvän pääpiirteittäin nykyisen organisaatiorakenteen kaltaisena.

Fennovoiman organisaatiorakenne

Organisaation kasvu

Fennovoiman organisaation kasvusuunnitelma sisältyy vuosien 2014-2023 henkilöstöresurssisuunnitelmaan (Human Resource Plan). Henkilöstöarviot perustuvat projektin tarpeisiin kussakin projektivaiheessa, aikatauluihin ja työmääräarviointeihin. Resurssisuunnitelmaa päivitetään vuosittain. Henkilöstön rekrytointitoimenpiteet suoritetaan rekrytointiprosessin mukaisesti.

Vuonna 2016 Fennovoiman henkilöstömäärän kasvu oli aiempaa rauhallisempaa. Vuonna 2017 organisaatio kasvaa edelleen maltillisesti Fennovoiman kehittäessä organisaatiotaan.

Fennovoima on keskittynyt rekrytoinneissaan teknisten alojen ja projektinhallinnan osaajiin. Vuonna 2016 rekrytoinnit tapahtuivat seitsemässä aallossa, joiden lisäksi kesällä pyöri yksi ylimääräinen rekrytointikampanja. Fennovoima on tehnyt rekrytoinneissa yhteistyötä Psycon Oy:n ja muutaman suorahakuyhtiön kanssa. Tärkein rekrytointikanavamme on kuitenkin Fennovoiman omat työntekijät verkostoineen. Fennovoiman rekrytointitiimi työskentelee läheisesti linjaesimiesten kanssa.

Fennovoiman arvioitu henkilöstömäärä vuosina 2014–2023.