Vastuullisuusohjelma

Fennovoiman vastuullisuusohjelma on määritetty vuonna 2015 vastaamaan olennaisuusmatriisiin kerättyjä meille ja sidosryhmillemme tärkeitä vastuullisuuden teemoja. Samassa yhteydessä kirjasimme ohjelmaan Fennovoiman vuosien 2015-2018 vastuullisuustavoitteet ja tavoitteiden seuraamiseksi asetetut mittarit.

Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelmamme on kokonaisvaltainen ja kattaa organisaation kaiken toiminnan. Ohjelma on osa Fennovoiman johtamisjärjestelmää, mikä edistää ohjelman toimeenpanoa ja helpottaa tavoitteiden toteutumisen seurantaa.

Ohjelma rakentuu neljälle strategisesti merkittävälle peruspilarille, jotka huomioidaan yhtiön kaikessa päätöksenteossa kaikkina aikoina. Nämä pilarit ovat: vastuulliset liiketoimintatavat, osaava henkilöstö, hankkeen taloudellinen kannattavuus osakkaille sekä korkein mahdollinen ydin- ja säteilyturvallisuus.

Lisäksi ohjelmassa korostetaan seuraavia teemoja: tehokas projektijohtaminen, vastuullinen ihmisten johtaminen, sidosryhmien osallistaminen, vastuulliset liiketoimintakäytännöt ja ympäristövaikutusten hallinta.

Fennovoimassa yritysvastuun ja kestävän kehityksen asioita johdetaan johtoryhmästä käsin. Johtoryhmää avustaa tässä tehtävässä tehtävään nimetty tiedottaja.


 

Vastuullisuustavoitteet

Nyt luvitusvaiheessa keskitymme erityisesti Fennovoiman organisaation ja prosessien kehittämiseen, jotta organisaatiomme kattaa kaikki rakentamisvaiheen kannalta keskeiset osaamisalueet, ja jotta turvallisuus on huomioitu asianmukaisesti kaikessa toiminnassa. Varmistamme lisäksi, että prosessimme ja toimintatapamme vastaavat lainmukaisia vaatimuksia ja standardeja, ja että olemme varautuneet hankkeen eri vaiheisiin liittyviin riskeihin. Näin luomme hyvän perustan ydinvoimalaitoksen vastuulliselle ja turvalliselle rakentamiselle.

Fennovoiman vastuullisuusohjelma on määritetty vuonna 2015 vastaamaan olennaisuusmatriisiin kerättyjä meille ja sidosryhmillemme tärkeitä vastuullisuuden teemoja. Samassa yhteydessä kirjasimme ohjelmaan Fennovoiman vuosien 2015-2018 vastuullisuustavoitteet ja tavoitteiden seuraamiseksi asetetut mittarit.

Fennovoiman vastuullisuustavoitteet vuosille  2015-2018