Vastuullisuusohjelman kehitys

Yritysvastuun kehittäminen on Fennovoimassa jatkuvaa. Yritysvastuuohjelma tarkastetaan kokonaisuudessaan ennen rakentamisvaiheen alkamista ja uudestaan ennen kuin Hanhikivi 1 -laitos otetaan käyttöön.

Fennovoima haluaa olla avoin ja läpinäkyvästi toimiva yhtiö. Yritysvastuusta raportoiminen tarjoaa sidosryhmillemme hyvän mahdollisuuden toimintaamme ja toimintatapoihimme tutustumiseen.

2013

Fennovoiman sisäiset politiikat ja toimintatapaohje (Code of Conduct) uudistettiin.

Teimme sisäisen yritysvastuukyselyn ja tutkimme sidosryhmillemme tärkeitä asioita haastatteluin ja tutkimuksin. Näihin perustuen rakensimme yritysvastuustrategian rungon ja teimme Fennovoiman olennaisuusmatriisin.

2014

Aiempiin tutkimuksiin perustuen Fennovoiman johtoryhmä määritteli ja vahvisti Fennovoiman yritysvastuun keskeiset osa-alueet ja yhtiön tavoitetason. 

2014/ 2015

Haastatteluja: Fennovoiman johto ja asiantuntijat ottivat kantaa vastuullisuuden kannalta olennaiseksi määriteltyihin asioihin ja avasivat tilannetta kunkin osa-alueen osalta. Listasimme tarvittavia toimenpiteitä ja tavoitteita.

2015

Johtoryhmä hyväksyi Fennovoiman yritysvastuuohjelman.

2016

Compliance and Ethics -ohjelma kehitettiin ja Fennovoiman politiikat päivitettiin.

Yritysvastuuraportoinnin käytännöt määritettiin ja Fennovoiman ensimmäinen yritysvastuuraportti (harjoitus), joka kattoi vuoden 2015 tiedot, julkaistiin sisäisesti (Q4/2016).

2017

Ensimmäisen yritysvastuuraportin julkaisu. Raportti kattaa vuoden 2016.

Yritysvastuuohjelma tarkastetaan ja päivitetään.

 


Keskeistä meille ja sidosryhmillemme

Yritysvastuutyömme keskittyy asioihin, jotka ovat tärkeitä niin meille kuin sidosryhmillemmekin. Olennaisuusmatriisi, joka on vuoden 2014 olennaisuustarkastelun tuotos, kuvaa Hanhikivi 1 -hankkeen luvitusvaiheen keskeiset vastuullisuuden osa-alueet. Fennovoiman yritysvastuuohjelma 2015-2018 keskittyy näihin osa-alueisiin.

Ohjelman tavoitteet on pääosin vastaavia Key Performance Indicator -tavoitteidemme kanssa. Seuraamme ja raportoimme näistä tavoitteista kuukausittain. Lisäksi olemme asettaneet myös yritysvastuutavoitteita, joita seuraamme ja joista raportoimme vähintään kerran vuodessa osana yritysvastuuraporttiamme.

Fennovoiman olennaisuusmatriisi