Turvallisuuskulttuurin edistäminen toimitusketjussa

Fennovoima on asettanut turvallisuuskulttuuria koskevia vaatimuksia laitostoimitussopimuksessa. Vaatimustenmukaisuus varmistetaan johtamisjärjestelmäauditoinneilla ja kohdistetuilla turvallisuuskulttuuriauditoinneilla.

Auditointien kehittäminen

Fennovoiman turvallisuuskulttuuriauditointeja kehitettiin ja samalla luotiin erillinen turvallisuuskulttuurien auditointeja koskeva ohje. Pilottiauditointi suoritettiin kesäkuussa 2016 Titan-2:n Pyhäjoen toimistolla. Atomproektin ja Atomenergomashin turvallisuuskulttuuriauditoinnit suoritettiin syksyllä. Gidropressin ja RAOS Projectin vastaavat auditoinnit on aikataulutettu alkuvuoteen 2017.

Turvallisuuskulttuuriohjelmien hyväksyminen

Fennovoima hyväksyi laitostoimittaja RAOS Projectin turvallisuuskulttuuriohjelman vuonna 2015. Vuonna 2016 neljän päätoimittajan, Atomproektin, Gidropressin, Atomenergomashin ja Titan-2:n turvallisuuskulttuuriohjelmat hyväksyttiin. Turvallisuuskulttuuri on säännöllisesti esillä Fennovoiman suorittamissa auditoinneissa.

Turvallisuuskulttuurityöryhmä

Vuonna 2015 perustettiin turvallisuuskulttuurityöryhmä, johon kaikkien turvallisuuden kannalta merkittävien sopimusosapuolten ja alihankkijoiden tulee nimittää edustaja. Työryhmän tavoitteena on yhteisten turvallisuuskulttuuria koskevien odotusten selventäminen, turvallisuustietoisuuden lisääminen osapuolten keskuudessa sekä alihankkijaverkoston ja työmaan turvallisuuskulttuurin kehittymisen seuraaminen.

Tapahtumia ja koulutusta

Fennovoima osallistui myös kahteen rinnakkaiseen Rosatomin Pietarissa järjestämään turvallisuuskulttuuritapahtumaan, jotka olivat the XI International Nuclear Forum ”Safety of nuclear technologies: safety culture” ja the 5th International Safety Culture School. Tilaisuudet isännöi Rosatom CICE&T. Fennovoiman turvallisuuskulttuuripäällikkö piti tilaisuuksissa useita esityksiä. Koulusta kaksi päivää oli omistettu Hanhikivi 1 -hankkeelle ja erityisesti kulttuurien väliselle kommunikaatiolle. Yli 80 Hanhikivi-hankkeessa mukanaa olevaa asiantuntijaa osallistui turvallisuuskulttuurikouluun.