Keskeiset taloudelliset tiedot

Fennovoima Oy:n tehtävänä on rakentaa Suomeen uusi ydinvoimalaitos, joka tuottaa vakaahintaista sähköä Fennovoiman omistajille.

Fennovoiman suomalaiset omistajat ovat teollisuusyhtiöitä ja kunnallisia energiayhtiöitä, jotka tulevat käyttämään laitoksesta saamansa energian omiin tarpeisiinsa. Fennovoiman Hanhikivi 1 -hanke hyödyttää koko Suomea lisääntyneen hiilidioksipäästöttömän sähköntuotannon myötä.

Fennovoima toimii mankala-periaatteen mukaisesti, eli osakkaat saavat osansa ydinvoimalaitoksen tuottamasta sähköstä omakustannushintaan omistusosuuksien mukaisesti. Tämän takia Fennovoima ei tuota voittoa tai maksa osinkoa perinteisen liiketoimintamallin mukaisesti.

Fennovoima omistaa 100 % OOO Fennovoima Rus -yhtiöstä Venäjällä. Tytäryhtiö rekisteröitiin marraskuussa 2015, ja sen tehtävänä on valvoa Venäjällä tehtäviä hankintoja. OOO Fennovoima Rus -yhtiöllä on toimisto Pietarissa. 

Fennovoimalla on kaksi toimistoa, pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja paikallistoimisto Pyhäjoella.

Tilikausi 2016

Fennovoimalla ei ollut liikevaihtoa vuonna 2016, sillä yhtiö on projektivaiheessa eikä omista vielä tuloja tuottavia hyödykkeitä. Ydinvoimalaitoksen rakentaminen alkaa, kun Suomen hallitus myöntää Fennovoimalle rakentamisluvan. Nykyisen aikataulun mukaan laitoksen käyttöönotto tapahtuu vuonna 2024, jonka jälkeen laitoksen kaupallinen toiminta alkaa.

Kaikki Fennovoiman kustannukset liittyvät ydinvoimalaitoksen suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöönottoon.

Fennovoiman taloudellisen arvon jakautuminen kuvataan alla olevassa kuvassa.

Koska ennen laitoksen kaupallista käyttöä Fennovoimalla ei ole odotettavissa tuloja:

  • Luotu taloudellinen lisäarvo (a) pysyy maltillisella tasolla ja koostuu pääosin rahoitustuotoista, jotka liittyvät lainasopimuksiin ja likviditeetin hallintaan.
  • Jaettu taloudellinen lisäarvo (b) on huomattava ennen ydinvoimalaitoksen kaupallista käyttöä, koska laitosinvestointi ajoittuu tälle ajalle. Tällöin Fennovoima ei tuota jaettavissa olevaa tuloa tai taloudellista arvoa, kuten yritykset yleensä. Sen sijaan Fennovoima jakaa sijoitettua pääomaa lukuisille sidosryhmille (esim. oma henkilöstö, ulkoiset palveluntuottajat, viranomaiset ja laitostoimittaja), mikä edistää laitoksen valmistumista.
  • Edellä esitetyistä syistä yhtiöön jätetty taloudellinen lisäarvo (a-b) on tällä hetkellä negatiivinen. Kun laitoksen kaupallinen käyttö aloitetaan, tuotettu taloudellinen lisäarvo kattaa jaetun taloudellisen lisäarvon. Mankala-periaatteen takia, yhtiöön jätetyn taloudellisen lisäarvon odotetaan pysyvän lähellä nollaa myös laitoksen kaupallisessa käyttövaiheessa.