Harmaan talouden torjunta

Fennovoiman tavoitteena on toimiva ja turvallinen työmaa, jossa työsuhdeasiat hoituvat asianmukaisesti, ja harmaata taloutta torjutaan tehokkaasti.

Hyvä valmistautuminen

Harmaan talouden torjunta on keskeinen tavoite Hanhikivi 1 -rakennustyömaan hallinnassa.

Fennovoima on valmistautunut aliurakoitsijaverkoston johtamiseen ja valvontaan ja harmaan talouden torjuntaan yhdessä työmarkkinajärjestöjen, laitostoimittajan ja eri viranomaisten kanssa. Fennovoima on koonnut keskeisten suomalaisten työmarkkinajärjestöjen edustajista työryhmän, joka pohtii ennalta ratkaisuja työmaan työmarkkinahaasteisiin.

Hanhikivi 1 -työmaalla työskentelee enimmillään arviolta 4000 ihmistä. Rakennustyömaalla tulee olemaan suomalaisia ja ulkomaisia työntekijöitä sekä laaja alihankkijoiden verkosto.

Työmaasopimus

Fennovoima, RAOS Project ja työmarkkinajärjestöt ovat solmineet yhdessä työmaasopimuksen Hanhikivi 1 -työmaan yhteisistä pelisäännöistä. Siopimuksessa sovitaan muun muassa tietojen vaihdosta, ongelmatilanteiden ratkaisusta, ammattiliittojen edustuksesta työmaalla sekä käytännön keinoista harmaan talouden estämiseksi.

Työmaarekisteri

Fennovoiman keskeinen työkalu harmaan talouden torjunnassa on työmaarekisteri, jonka avulla valvotaan, että kaikkien työmaalla toimivien alihankintaketjun yritysten ja työntekijöiden osalta vaadittavat tiedot ovat kunnossa. Työmaarekisteri otettiin käyttöön heinäkuussa 2015.

Tavoitteenamme on, että työmaalla ei työskentele yhtään rekisteriin kirjaamatonta henkilöä tai yritystä. Työmaarekisterin avulla pyrimme takaamaan lakisääteisten velvoitteiden toteutumisen. Verottajalle tehtävien ilmoitusten lisäksi Fennovoima pystyy toimittamaan aluehallintovirastolle reaaliaikaisen tiedon työmaalla työskentelevistä henkilöistä, heidän saamastaan perehdytyksestä ja työturvallisuudesta työmaalla. Verottaja ja aluehallintovirasto, sekä myös STUK, saavat tilanneraportin järjestelmästä aina tarvittaessa.

Käytännössä työmaarekisteri on ajantasainen keskitetty rekisterijärjestelmä, joka sisältää työmaalla olevien yritysten, niiden välisten sopimusten, työntekijöiden ja tunnisteiden tiedot kansallisuudesta riippumatta, ja tarvittavat prosessit niiden hallinnointiin.

Järjestelmässä on runsaasti automatisoituja suuren työmaan hallintaa helpottavia toiminnallisuuksia, kuten esimerkiksi yritysten tilaajavastuutietojen automaattinen tarkistus. Järjestelmä mahdollistaa myös reaaliaikaiset työntekijätarkastukset työmaalla.