Työntekijämme

Henkilöstöjohtamisemme painopiste on yhtiön vastuullisessa ja jatkuvassa kehittämisessä.

Tämän hetken tärkein tavoitteemme on kehittää Fennovoiman organisaatiota ja sen osaamista ydinvoimalan rakentamisvaiheelle asetettujen lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

Henkilöstöresurssien suunnittelu ja osaamisen kehittäminen ovat keskeisiä menestystekijöitä Fennovoimalle. Niin Fennovoiman henkilöstöhallinto- kuin organisaatiokäsikirja ovat integroitu osa Fennovoiman johtamisjärjestelmää. Fennovoimalla on käytössä keskeiset henkilöstöhallinnan ja työhyvinvoinnin prosessit hyvän ja tasa-arvoisen työympäristön luomiseksi.

Vuonna 2016 täydensimme organisaation osaamista eri osa-alueilla ja vahvistimme organisaatiotamme rekrytoimalla uusia asiantuntijoita. Aloitimme Fennovoiman osaamismallin kehittämisen ja tarkastimme yhtiön ydinosaamisalueet ja keskeiset johtamistaidot. Lisäksi järjestimme johtamiskoulutusta Fennovoiman esimiehille. Koulutusta jatketaan vuosittain. 

Henkilöstötiedot  
Työntekijöiden kokonaismäärä 270 työntekijää mukaan lukien omat työntekijät ja 46 resurssisuunnitelman mukaista konsulttia

Uudet työsuhteet sopimustyypin mukaan

sukupuolen mukaan

ikäryhmän mukaan

Helsinki 72, Pyhäjoki 12, yhteensä 84 (2015:119), joista 73 vakituisia tai uusittuja määräaikaisia työsuhteita ja 11 lyhytaikaista määräaikaista työsuhteita (ml. kesätyöntekijät)

19 naista ja 65 miestä

Alle 30 vuotta: 17, 30–39 vuotta 38, 40–49 vuotta: 12, 50–59 vuotta: 13, yli 60 vuotta: 4

Henkilöstön vapaaehtoinen lähtövaihtuvuus*

Sijainnin ja sukupuolen mukaan

Ikäryhmän mukaan

7,04 %

31 päättynyttä työsuhdetta Helsingissä ja 3 Pyhäjoella (naiset 11, miehet 23), joista 14 päättynyttä määräaikaista työsuhdetta (ml. kesätyöntekijät)

Alle 30 vuotta: 4,2 %, 30–39 vuotta 8,1 %, 40–49 vuotta: 7,4 %, 50–59 vuotta: 7,0 %, yli 60 vuotta: 10,0 %

Henkilöstön kokonaismäärän muutos +55
Työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus 100 %
Henkilöstön keski-ikä 41 vuotta
Kansalaisuudet 19 eri kansallisuutta

*Henkilöstön vapaaehtoinen lähtövaihtuvuus: irtisanoutuneet/ henkilömäärä 31.12.2016 x 100


Tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteet

Haluamme, että Fennovoima on meille kaikille hyvä työpaikka. Tavoitteenamme on tasa-arvoinen ja hyvä työympäristö, jossa sukupuolesta, tehtävänkuvasta tai taustasta riippumatta kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti, ja kaikilla on yhtäläiset oikeudet osallistua toimintaan ilman pelkoa syrjinnästä.

Fennovoiman johtoryhmä ja esimiehet ovat vastuussa tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä oman työnsä kautta. Heidän vastuullaan on myös tasa-arvon ja syrjimättömyyden toteutumisen seuraaminen. Jokaisella fennovoimalaisella on niin ikään velvollisuus edistää tasa-arvon ja syrjimättömyyden toteutumista omassa työympäristössään. Syrjimättömyyden, monimuotoisuuden ja tasavertaisten mahdollisuuksien periaatteet on kuvattu Fennovoiman tasa-arvo- ja syrjimättömyyssuunnitelmassa.

Vuonna 2016 ei ollut raportoituja syrjintätapauksia.