Paikallinen yhteistyö

Hanhikivi 1 -projekti asettaa vaatimuksia myös lähialueen kunnille. Fennovoima on tehnyt tiivistä yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa projektin alkuvaiheista asti.

Yhteistyö paikallisten yritysten ja julkisen sektorin kanssa

Fennovoima on tehnyt tiivistä yhteistyötä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa projektin alkuvaiheista asti. Yksi merkittävä yhteistyön muoto on erilaiset kehittämishankkeet, joilla pyritään parantamaan paikallisten toimijoiden valmiuksia valmistautua ydinvoimalan rakentamisvaiheeseen. Hankkeet koskevat muun muassa alueen julkisia palveluita sekä yritys- ja koulutustarjontaa. Kehityshankkeiden tavoitteena on saada Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeesta mahdollisimman paljon hyötyä seutukunnille ja vahvistaa alueen vetovoimaisuutta.

Kannustamme suomalaisia yrityksiä ottamaan osaa Hanhikivi 1 -hankkeeseen ja kerromme hankkeesta erilaisissa tilaisuuksissa, joita järjestetään lähialueen kunnissa ja muualla Suomessa. Fennovoiman lisäksi tietoa työ- ja urakointimahdollisuuksista Hanhikivi 1 -työmaalla tarjoavat Pyhäjoen alueen kunnat, yrittäjäjärjestöt ja yrityskehitysorganisaatiot. Fennovoima auttaa myös laitostoimittaja RAOS Projectia ja pääurakoitsija Titan-2:ta tekemään yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa.

Paikalliset yritykset merkittävässä asemassa 

Hanhikivi 1 -hankkeen aluetaloudelliset vaikutukset näkyvät jo lähialueiden taloudessa ja työllisyydessä. Taloudelliset ja työllisyysvaikutukset kasvavat vielä merkittävästi hankkeen edetessä. Paikalliset yritykset tulevat olemaan merkittäviä laitosalueen tukipalveluiden tuottajia. Kun laitosalueen työntekijämäärä kasvaa, myös tarve esimerkiksi asumisratkaisuille, terveydenhuollolle ja muille palveluille kasvaa merkittävästi. 


Yhteistyöhankkeet

Fennovoima on mukana erilaisissa yhteistyöprojekteissa, joissa keskitytään parantamaan paikallisten toimijoiden valmiuksia valmistautua ydinvoimalan rakentamisvaiheeseen.

Koulutus – Ydinosaajat

Olemme mukana Pohjois-Suomen koulutusverkostossa, johon kuuluu 17 organisaatiota Kokkolan, Kajaanin ja Rovaniemen väliseltä alueelta. Mukana ovat Oulun yliopisto, kaikki pohjoisen ammattikorkeakoulut sekä lisäksi ammattiopistoja ja täydennyskoulutuksen tarjoajia.

Yhteistyön myötä verkostoon kuuluvilla koulutusorganisaatioilla on entistä paremmat edellytykset ja taloudelliset resurssit laadukkaan koulutuksen kehittämiseen alueella. Nykyisten koulutusohjelmien jatkuminen laaja-alaisina on Fennovoiman hankkeelle tärkeää, jotta varmistetaan, että saatavilla on ammattitaitoista työvoimaa myös tulevaisuudessa.

 

Syksyllä 2016 järjestimme Pohjois-Suomen koulutusverkoston kanssa opettajavalmennuksia ja tietoiskuja opiskelijoille yhdeksän eri kunnan oppilaitoksissa. Arviolta 200 opettajaa ja 500 opiskelijaa osallistui valmennuksiin ja tietoiskuihin. 

Kunnat ja viranomaiset –  Hanhikivi-yhteyshanke

Olemme mukana Hanhikivi-yhteyshankkeessa, jonka tarkoituksena on parantaa julkishallinnon kykyä vastata kasvavan työmaan ja ulkomaisen työntekijämäärän tarpeisiin sekä kehittää julkisia palveluita.