Raportointiperiaatteet

Tämä on Fennovoiman ensimmäinen julkaistu yritysvastuuraportti. Raportti kattaa vuoden 2016. Fennovoiman yritysvastuuraportissa viitataan GRI-indeksissä esitettyjen julkaistavien tietojen osalta GRI Standardeihin 2016. Tämän lisäksi olemme raportoineet Fennovoiman omia julkaistavia tietoja, jotka kuvaavat Fennovoimalle keskeisiä vastuullisuuden osa-alueita.

Vastuullisuuden kannalta olennaisia asioita määritellessämme olemme huomioineet niin oman organisaatiomme kuin ulkoisten sidosryhmien meitä kohtaan asettamat odotukset ja vaatimukset. Lisätietoa yritysvastuuohjelmastamme ja olennaisten asioiden määrittämisestä löytyy tämän raportin osasta Yritysvastuuohjelma.

Raportoinnin rajapinnat ja tietolähteet

Raportissa esitetyt tiedot kattavat Fennovoima Oy:n toiminnot Helsingissä ja Pyhäjoella sekä Hanhikivi 1 –rakennnustyömaalla, ellei raportissa mainita toisin.

Fennovoiman Fennovoima RUS -tytäryhtiöllä on ainoastaan yksi työntekijä. Fennovoiman yritysvastuuohjelma ei kata tytäryhtiön toimintaa, ja tästä syystä sen tiedot eivät ole osa raporttia.

Jotta raportti kattaa olennaisilta osin Hanhikivi 1-rakennustyömaan tiedot, kerromme raportissa myös laitostoimittaja RAOS Project Oy:tä ja pääurakoitsija Titan-2:a koskevia tietoja niiltä osin kuin tiedot ovat suoraan yhteydessä Fennovoiman yritysvastuun keskeisiin asioihin.

Raportissa esitetyt taloustiedot ovat peräisin Fennovoiman tarkastetusta tilinpäätöksestä. Toimitusketjua koskevat tiedot ovat Fennovoiman johtamisjärjestelmästä sekä Hanhikivi 1:n työmaarekisteristä. Laitostoimittajan toimituslaajuutta koskevat tiedot ovat peräisin RAOS Project Oy:ltä.

Raportissa esitetyt ympäristötiedot kattavat Hanhikivi 1-työmaan tiedot. Tiedot on kerätty Fennovoiman johtamisjärjestelmästä, ympäristöjohtamisjärjestelmästä, kuukausiraporteista, vuoden 2014 ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja riippumattomien tutkijoiden laitosalueella tekemistä tutkimusraporteista. Rakentamisen jätetiedot on kerätty Fennovoiman järjestelmistä, urakoitsijoilta ja jätehuolintakumppaneiltamme Remeo Oy:ltä and Pyhäjoen Leipä ja Kuljetus Pehkonen & Kumpp..

Raportissa esitetyt henkilöstöhallintoa koskevat tiedot kattavat Fennovoiman organisaation Helsingissä ja Pyhäjoella. Työturvallisuusosiossa esitetyt numeeriset tiedot liittyvät Hanhikivi 1 -työmaahan.

Ulkoinen varmentaminen

Englanninkielisessä yritysvastuuraportissa esitetyt taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun tunnusluvut on varmentanut riippumaton kolmas osapuoli, PricewaterhouseCoopers Oy. Suomenkielisille vastuullisuustiedoille on tehty vastaavuustarkistus.